Kurallar ve KoşullarLÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ.
SESLEKİTAP SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ'NE HOŞGELDİNİZ!
BU SÖZLEŞME, SESLEKİTAP ÜYESİ OLARAK SİZ SESLEKİTAP ÜYELERİNE VE SESLEKİTAP KULLANICILARINA ÖZEL HAZIRLANAN İÇERİKTEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR.
SESLEKİTAP ’TAN FAYDALANMAK AMACIYLA İŞBU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ’Nİ ONAYLAYARAK YA DA SESLEKİTAP WEB SİTESİNİ KULLANARAK, SÖZLEŞME'Yİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ KABUL VE BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ.

 

1. Taraflar ve Konu
Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır.), Sesle Sesli Kitap Ltd. Şti (bundan böyle “SESLE” olarak anılacaktır.) ile KULLANICI arasında (bu SÖZLEŞME’DE KULLANICI ifadesi SİZ’i işaret etmektedir.), elektronik ortamda (web sitesi) düzenlenmiş olup, KULLANICI tarafından SESLE’nin web sitesini (bundan böyle "SESLEKİTAP" olarak anılacaktır), KULLANICI’nın SESLE abonesi olması ya da SESLE abonesi ve SESLEKİTAP üyesi olması, SESLEKİTAP giriş şifresine sahip olması ve SESLEKİTAP web sitesinin kullanım şartlarıyla konusundaki TARAFLAR’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine yöneliktir. (SESLE tarafından, tamamen SESLE’nin kararıyla, zaman zaman web sitesinde yayımlanabilecek tüm güncelleştirmeler ve değişiklikler bu SÖZLEŞME’YE dahildir.)
SÖZLEŞME’de SESLE ve KULLANICI hep birlikte “TARAFLAR” olarak adlandırılmışlardır.
KULLANICI, SESLEKİTAP web sitesini kullanması anında ya da SESLEKİTAP sitesinden kullanıcı adı ve şifresini aldıktan sonra “Kurallar ve Koşullar’ı Okudum ve kabul ediyorum.maddesiniişaretleyip “Devam” düğmesini tıklayarak bu SÖZLEŞME’yi bütün hükümleri ile birlikte kabul etmiş olur. KULLANICI, bu SÖZLEŞME’yi kabul etmiyorsa, SESLEKİTAP’ı kullanmamalıdır.
Bir tüzel kişinin yetkilisi adına bu sözleşmenin kabul edilmesi, bunu yapmaya yetkili olunduğunu gösterir. Yetkisiz olarak işbu SÖZLEŞME’nin kabul edilmesi halinde, bu SÖZLEŞME’de belirlenen yasal yaptırımların sorumluluğunu yetkisiz olarak işlem yapmış olan kişi almış olur.

 

2. KULLANICI’nın Hak ve Yükümlülükleri

2.1. Ticari Olmayan Kullanım
SESLEKİTAP ’ta sunulan sesli kitaplar, fonogramlar ve her türlü içerik, ticari amaçlar dışında kalan sadece şahsi kullanım içindir. KULLANICI, bu içeriklerin  herhangi bir şekilde yayınlanması, kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, değiştirilmesi, sözlerin veya müziğin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yayınlanması, bir topluluğa dinletilmesi ve/veya izletilmesi, halka açık yerlerde yayınlanması eylemlerini gerçekleştiremez. 
SESLEKİTAP ile sunulan içeriğin KULLANICI tarafından umuma açık mekânlarda kullanılması veya dinletilmesi ve/veya izletilmesi yasaktır. SESLEKİTAP ’ta sunulan her türlü içeriğin, ticari amaçlar dışında kalan, sadece şahsi kullanımı mümkündür. SESLE tarafından KULLANICI’ya tanınan haklar SESLEKİTAP’ın ticari-olmayan kullanımı içindir. KULLANICI, SESLEKİTAP’ın kullanımı ile dolaylı veya doğrudan herhangi bir gelir veya benzeri menfaat elde edemez. 
KULLANICI, dâhil olduğu SESLEKİTAP paketi kullanım haklarının kapsamına, SESLE’nin  www.seslekitap.com veya SESLE’nin uygun göreceği diğer web adreslerinden ulaşabilecektir. İşbu SÖZLEŞME’nin kabul edilmesi ile bu paket kullanım hakları kapsamı da KULLANICI tarafından kabul edilmiş sayılır. Bu nedenle, paketlere ilişkin bilgilere ilgili adreslerden ulaşarak, lütfen dikkatlice okuyunuz. SESLE,  KULLANICI’ya kullanıma ilişkin üyelik dâhilinde tanınan hakları herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. KULLANICI, SESLE’nin veya onun içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılım, veri veya datalarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde işlemler, müdahaleler yapamaz, SESLEKİTAP’ı bu şekilde ya da üçüncü kişilerin SESLE hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz. KULLANICI, bu SÖZLEŞME ile tanınan hakkını, SESLE’nin yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere  bedelsiz de olsa devredemez, kiralayamaz, kullanımına ve/veya yararına sunamaz veya satamaz. SESLEKİTAP’ın kullanılması, her zaman bu SÖZLEŞME’nin koşullarına tabidir.

 

2.2. Uygun Kullanım
KULLANICI, SESLEKİTAP’ı yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası  mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul eder.
KULLANICI, SESLEKİTAP’ı hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmak veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin vermek, bu yöndeki bir fiile katılmak veya teşvik etmek, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu SÖZLEŞME’yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmek, SÖZLEŞME ile edinilen hakları üçüncü kişilere kullandırmak eylemlerini yapamaz veya bu eylemleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin veremez veya onu teşvik edemez. SESLE, KULLANICI tarafından bu fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda işbu SÖZLEŞME’yi feshedebilir. Bu durumda SESLE’nin diğer tüm hukuki hakları saklıdır.

 

3. SESLE’nin Hak ve Yükümlülükleri
SESLE, SESLE’nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, sadece referans kolaylığı nedeniyle SESLE tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında SESLE’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
SESLE, KULLANICI bilgilerini veya üyeliğe ilişkin KULLANICI bilgilerini, KULLANICI güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistikî değerlendirmeler için dilediği biçimde süresiz olarak kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir.
KULLANICI ve SESLE hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur.
KULLANICI'nın, aldığı hizmet dahilinde sisteme yüklediği "tüm kullanıcı ve diğer isimleri" nin üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan ve işletme adı gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. KULLANICI'nın işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, SESLE, işbu SÖZLEŞME'ye aykırı bu durumun düzeltilmesini KULLANICI'dan talep edebileceği gibi dilerse KULLANICI'ya önceden haber vermeksizin KULLANICI'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir. KULLANICI’nın sisteme yüklediği “Tüm Kullanıcı ve diğer isimlerinin”, üçüncü kişilerin telif hakkı, marka, ticari unvan, işletme adları da dahil fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi durumunda, bu nedenle ortaya çıkacak üçüncü kişi taleplerinin tek muhatabı ve sorumlusu KULLANICI olacak, bu tür taleplere karşı SESLE’yi beri kılacak ve derhal tazmin edecektir. 

 

4. Fikri Mülkiyet
SESLEKİTAP’ın ve bölümlerinin ve SESLEKİTAP ile birlikte veya aracılığıyla elde edilen içerikler, programlar ve dijital eserler ile kayıtlar üzerindeki tüm fikri ve/veya sınaî mülkiyet haklarının sahibi anlaşmaları ile sayı ya da süre sınırlamalı ve / veya süresiz olarak SESLE’dir. SESLEKİTAP’ın kullanılması KULLANICI’ya, SESLEKİTAP ’de bulunan eser ve içeriklerin hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkının sahipliğini vermez. KULLANICI, SESLE ve/veya bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya SESLE’nin içerik, ortam veya platform tedarikçileri dâhil olmak üzere eser ve içerikler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerin sahip olduğu fikri ve/veya sınaî mülkiyet haklarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunamaz.
KULLANICI, SESLEKİTAP’taki eserleri ve içeriğin hiçbir unsurunu değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi,  satmamayı; bu içerik/ürün/servisten türev veya işleme eserler hazırlamamayı, bu içerik/ürün/servisin düzenini bozmamayı, bu servis kapsamında kullandığı her türlü içeriği, görüntüleri, müzik eser veya kompozisyonunu söz ve besteyi bu SÖZLEŞME dışındaki amaçlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi,  bütünlüğünü bozacak şekilde bir işlem yapmamayı ve herhangi bir mecrada yayınlamaya teşebbüs etmemeyi kabul eder.
KULLANICI, SESLEKİTAP Web Sitesi kapsamındaki veya SESLEKİTAP ile ilgili SESLE’nin içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü şahısların eser üzerindeki haklarını ve telif haklarını, ticaret markaları veya diğer tescil hakları bildirilerini kaldırmamayı, gizlememeyi veya değiştirmemeyi kabul eder.
KULLANICI işbu SÖZLEŞME uyarınca, SESLEKİTAP’ın kullanımı sırasında SESLEKİTAP’ın kullanım amaçları dışında kalan, sisteme, SESLE ’nin içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilere veya SESLE’ ye ilişkin öğrenilen gizli bilgileri muhafaza etmeyi, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa etmemeyi veya açıklamamayı kabul etmiş olur.
KULLANICI, işbu madde kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığı takdirde, üçüncü parti firma ve üçüncü kişi taleplerinin tek sorumlusu KULLANICI olacak ve eser ve içeriğe ilişkin ayrıca lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı SESLE’ den  talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü masrafı karşılamakla sorumlu olacaktır.
SESLE’nin, SESLE hizmetleri, SESLE bilgileri, SESLE telif haklarına tabi çalışmaları, SESLE  ticari markaları, SESLE ticari görünümü veya sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgilerine yönelik tüm hakları saklıdır.

 

5. Sorumluluğun Sınırlanması
SESLE, SESLEKİTAP ’ta yer alan içeriklerin kullanımı sırasında KULLANICI tarafında oluşabilecek sorun veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.
KULLANICI, SESLEKİTAP ile ilgili olarak temin edilen tüm sesli ve görsel içerikleri sadece kendi ihtiyaçları için ve doğabilecek riskleri kabul ederek kullanacağını kabul eder. SESLEKİTAP’ın sesli ve görsel içeriklerine ilişkin olarak veya kullanımından kaynaklanan veri kaybı veya bilgisayar sistemi hasarları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup SESLE'nin bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 
SESLE, SESLEKİTAP’ın 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sunulmasını KULLANICI’lara garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir. SESLEKİTAP’ın etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, SESLE, SESLEKİTAP’ın kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya amaca uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. SESLE, (a) SESLEKİTAP ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan veya herhangi bir ses, müzik, görüntü, fotoğraf, yazılım, teçhizat veya içerikteki hata, hasar ya da bozulmalardan; (b) SESLEKİTAP’ın KULLANICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. SESLE, SESLEKİTAP ile sunulan her türlü içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya ekleme yetkilerine sahiptir.

 

6. Tazminat
SESLEKİTAP ’tan temin edilen ses, görüntü ve diğer içeriğin izlenmesi ve/veya dinlenmesi  için gerekli yazılımların ya da programların ve işletim sistemlerinin üzerindeki eser sahibinin haklarının veya diğer lisansların gerekli olup olmadığını belirlemek ve bu lisansları almak KULLANICI’ nın sorumluluğundadır.
KULLANICI, SESLEKİTAP’ı bu SÖZLEŞME hükümlerine aykırı kullandığı takdirde, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden münferiden sorumlu olacağını, SESLE’ nin bu kabil dava, şikâyet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, SÖZLEŞME hükümlerinin KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, SESLE’ nin üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI’ ya rücu edebileceğini ve  SESLE’ nin talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrı kabulü rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

 

7. Veri Uygulamaları ve Gizlilik Politikası
SESLEKİTAP ’a giriş yaparken kimlik doğrulaması için KULLANICI tarafından girilen e-posta adresinin doğruluğundan, güvenliğinden, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili her türlü husus tamamen  KULLANICI sorumlu olup girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan ve/veya KULLANICI bilgilerinin bir başkası tarafından ele geçirilerek/öğrenilerek kullanılması yoluyla SESLEKİTAP ’a  KULLANICI  adına erişimden SESLE sorumlu değildir. Kullanıcıların, SESLEKİTAP ’a erişim araçlarının (kullanıcı adı ve şifre) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardan kaynaklanan KULLANICI’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlarla ilgili olarak SESLE ’nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu kapsamda KULLANICI SESLE ’den zarar, tazminat her ne ad altında olsun herhangi bir talepte bulunamaz.
SESLE’nin kişisel bilgileri muhafazasına ilişkin SESLE Gizlilik Politikası’na http://www.seslekitap.com/gizlilik-politikasi.html adresinden ulaşılabilir. SESLE olarak söz konusu Gizlilik Politikası’nın dikkatlice okunmasını öneririz.
KULLANICI ise işbu SÖZLEŞME ve dolayısıyla SESLE hakkında öğreneceği her türlü bilgiyi işbu SÖZLEŞME’nin herhangi bir nedenle sona ermesinden bağımsız olarak süresiz olarak gizli tutacağını kabul ve taahhüt eder.

 

8. Sözleşmede Değişiklik
SESLE, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu SÖZLEŞME' yi, uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu SÖZLEŞME'nin değişen hükümleri, SESLEKİTAP web-sitesinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak olup; KULLANICI, bu SÖZLEŞME ’deki değişiklikleri, değişiklikler SESLE’nin web-sitesinde yayınlandıktan sonra kabul etmiş sayılır. Bu değişikliklerden haberdar olabilmek için işbu SÖZLEŞME’yi sık sık gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu SÖZLEŞME, KULLANICI'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

9.  Mücbir Sebepler
Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, SESLE, işbu SÖZLEŞME ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, SESLE için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için SESLE’ ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, SESLE’nin makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

10. Çeşitli Hükümler
İşbu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME ’nin uygulanması, yorumlanması, hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetimi ve uyuşmazlıkların çözümü Türk Hukukuna tabi olacaktır. TARAFLAR, işbu SÖZLEŞME’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için Ankara Merkez Mahkemeleri’nin ve İcra Daireleri’nin yetkili olduğunu kabul ederler.
İşbu SÖZLEŞME’ nin konusu olduğu bir dava neticesinde yetkili mahkeme tarafından, işbu SÖZLEŞME ’nin herhangi bir hüküm veya kısmının hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde diğer hüküm ve kısımlar geçerli olur ve yürürlükte kalır.
SESLE, işbu SÖZLEŞME kapsamındaki yükümlülüklerini veya haklarını tamamen kendi  takdirinde olmak üzere kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik edebilir veya alt sözleşme yapabilir.
İşbu SÖZLEŞME’ de yer alan hükümlere ilişkin ihlaller ya da işbu SÖZLEŞME kapsamındaki temerrütlere ilişkin tatbik edilecek haklardan edilen feragatler, söz konusu feragat yazılı olarak düzenlenmediği ve feragat eden tarafından imzalanmadığı sürece yürürlüğe girmeyecektir. Herhangi bir ihlalden ya da temerrütten feragat edilmesi, daha sonraki ihlallerden ya da temerrütlerden de feragat edildiği anlamını taşımayacaktır.

 

11. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Fesih
KULLANICI, SesleKitap Web Sitesi’ni kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’yi kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu SÖZLEŞME ile belirlenen şartları kabul etmiş sayılır ve bu SÖZLEŞME, TARAFLAR arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.
KULLANICI, SesleKitap Web Sitesi’ni kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’yi onayladığı tarihten itibaren, SÖZLEŞME ’de belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, SESLE 'nin ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
İşbu SÖZLEŞME ve KULLANICI’nın SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğu SESLEKİTAP’ı kullanma hakkı, (a) KULLANICI’nın SESLEKİTAP’ı kullanmayı sona erdirmesi ve üyelikten çıkış talimatlarına uyarak üyeliğini sona erdirmesi (b)  İşbu SÖZLEŞME ’de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi (c) KULLANICI’nın SESLE ile arasındaki abonelik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.
SESLE, işbu Sözleşmeyi ve KULLANICI’nın SESLEKİTAP’ı kullanma yetkisini önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda feshetme hakkını saklı tutar.
KULLANICI, bu SÖZLEŞME ’nin sona ermesi üzerine, SESLE ’nin talep etmesi halinde, SESLEKİTAP ’ten elde ettiği müzik, görüntü ve diğer içeriği; mülkiyeti, yönetimi  veya denetim ve kontrolü altında bulunan tüm bilgisayarlardan ve/veya depolama ortamlarından silmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.